Dorośli

 
 
 
Program na poszczególne kursy dla dorosłych przygotowywany jest na podstawie analizy potrzeb językowych, która pozwala nam na zindywidualizowane podejście do każdego Słuchacza.

Oferujemy:
- kursy grupowe: 4-7osób
- zajęcia w minigrupach: 2 i 3 osobowych
- zajęcia indywidualne 
 
Grupa 1x90 min. w tygodniu

Rozwijamy wszystkie sprawności językowe:
• czytania
• pisania
• rozumienia ze słuchu
• Jednak sprawność, której poświęcamy najwięcej czasu, bo aż 60-80% każdej jednostki lekcyjnej to MÓWIENIE.

Tematyka kursu:
• kultura
• społeczeństwo
• rozrywka
• polityka
• elementy języka biznesowego
• poszerzanie znajomości słownictwa
• oferujemy również kursy przygotowujące do egzaminów potwierdzających znajomość języka obcego

 

Zapisy odbywają się w siedzibie
naszej szkoły u metodyka:

Fabryka Języków Obcych Speak & Spell Belgradzka 4 Warszawa
Pisemny test
poziomu
Rozmowa
kwalifikacyjna
Wybór kursu
Kandydaci piszą w siedzibie naszej szkoły lub on-line test wyboru, składający się ze 100 pytań. Czas trwania testu to 50 minut.
Po napisaniu testu kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną z metodykiem, na którą należy umówić się telefonicznie lub poprzez wysłanie zapytania mailem:
Na podstawie testu poziomu i rozmowy kwalifikacyjnej wybieramy dla Kandydata odpowiedni kurs językowy.
+48 534 637 127
biuro@speak-spell.pl
PROCES REKRUTACJI
JEST BEZPŁATNY

Kontakt