Poziom A1

 
 
 
Poziom biegłości językowej opisuje cztery główne umiejętności:
• mówienie
• słuchanie
• czytanie
• pisanie
Rada Europy stworzyła Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, wprowadzający sześć poziomów oznaczonych wielką literą i dodatkowo cyfrą: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 - największej.

 
 
A1 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi:

• stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego.
• przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego,
• formułować pytania dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada.
• prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Następny poziom to A2.
 

Zapisy odbywają się w siedzibie
naszej szkoły u metodyka:

Fabryka Języków Obcych Speak & Spell Belgradzka 4 Warszawa
Pisemny test
poziomu
Rozmowa
kwalifikacyjna
Wybór kursu
Kandydaci piszą w siedzibie naszej szkoły lub on-line test wyboru, składający się ze 100 pytań. Czas trwania testu to 50 minut.
Po napisaniu testu kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną z metodykiem, na którą należy umówić się telefonicznie lub poprzez wysłanie zapytania mailem:
Na podstawie testu poziomu i rozmowy kwalifikacyjnej wybieramy dla Kandydata odpowiedni kurs językowy.
+48 534 637 127
biuro@speak-spell.pl
PROCES REKRUTACJI
JEST BEZPŁATNY

Kontakt