Firmy

 
 
 
Fabryka Języków Obcych Speak & Spell zajmuje się organizacją kursów na potrzeby firm.
Oferta 'szyta na miarę', czyli odpowiadająca Państwa potrzebom i wymaganiom. Kursy oparte o najwyższej klasy materiały dydaktyczne prowadzone w naszej lub Państwa siedzibie.

 
 

Kursy te przebiegają według następujących etapów:

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM KURSU:
• audyt językowy obejmujący analizę potrzeb oraz test poziomu językowego
• przygotowanie optymalnego programu nauczania dostosowanego do potrzeb danej firmy
• ustalenie grafiku zajęć

2. W TRAKCIE SZKOLENIA:
• wyznaczenie Opiekuna Klienta koordynującego przebieg kursu
• stały nadzór metodyczny (hospitacje, testy postępu, konsultacje metodyczne)
• miesięczne Raporty Postępu i frekwencji

3. PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA:
• test końcowy
• Raport Semestralny dla Kadry Zarządzającej
 

Zapisy odbywają się w siedzibie
naszej szkoły u metodyka:

Fabryka Języków Obcych Speak & Spell Belgradzka 4 Warszawa
Pisemny test
poziomu
Rozmowa
kwalifikacyjna
Wybór kursu
Kandydaci piszą w siedzibie naszej szkoły lub on-line test wyboru, składający się ze 100 pytań. Czas trwania testu to 50 minut.
Po napisaniu testu kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną z metodykiem, na którą należy umówić się telefonicznie lub poprzez wysłanie zapytania mailem:
Na podstawie testu poziomu i rozmowy kwalifikacyjnej wybieramy dla Kandydata odpowiedni kurs językowy.
+48 534 637 127
biuro@speak-spell.pl
PROCES REKRUTACJI
JEST BEZPŁATNY

Kontakt